Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

UnitY - свойство

Получает вектор (0,1,0,0).

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector4 UnitY { get; }

Значение свойства

Тип: System.Numerics..::..Vector4
Вектор (0,1,0,0).
Zobrazit: