Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Max - метод

Возвращает вектор, элементы которого являются максимальными значениями каждой пары элементов в двух заданных векторах.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector4 Max(
	Vector4 value1,
	Vector4 value2
)

Параметры

value1
Тип: System.Numerics..::..Vector4
Первый вектор.
value2
Тип: System.Numerics..::..Vector4
Второй вектор.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Vector4
Вектор, приведенный к максимуму.
Zobrazit: