Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Distance - метод

Вычисляет евклидово расстояние между двумя заданными точками.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static float Distance(
	Vector4 value1,
	Vector4 value2
)

Параметры

value1
Тип: System.Numerics..::..Vector4
Первая точка.
value2
Тип: System.Numerics..::..Vector4
Вторая точка.

Возвращаемое значение

Тип: System..::..Single
Расстояние.
Zobrazit: