Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vector3 - конструктор

Создает новый экземпляр структуры Vector3.

Этот член перегружен. Для получения полной информации о данном члене, включая синтаксис, использование и примеры, щелкните имя в списке перегрузок.

  Имя Описание
Открытый метод Vector3(Single) Создает новый объект Vector3 с тремя элементами, имеющими одинаковое значение.
Открытый метод Vector3(Vector2, Single) Создает новый объект Vector3 на основе заданного объекта Vector2 и значения.
Открытый метод Vector3(Single, Single, Single) Создает вектор, элементы которого имеют заданные значения.
В начало страницы
Zobrazit: