Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TransformNormal - метод

Преобразует нормаль вектора посредством заданной матрицы 4x4.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector3 TransformNormal(
	Vector3 normal,
	Matrix4x4 matrix
)

Параметры

normal
Тип: System.Numerics..::..Vector3
Исходный вектор.
matrix
Тип: System.Numerics..::..Matrix4x4
Матрица.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Vector3
Преобразованный вектор.
Zobrazit: