Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Subtraction - оператор

Вычитает второй вектор из первого.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector3 operator -(
	Vector3 left,
	Vector3 right
)

Параметры

left
Тип: System.Numerics..::..Vector3
Первый вектор.
right
Тип: System.Numerics..::..Vector3
Второй вектор.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Vector3
Вектор, полученный в результате вычитания right из left.

Subtraction Метод определяет операцию вычитания для Vector3 объектов.

Zobrazit: