Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Normalize - метод

Возвращает вектор с тем же направлением, что и заданный вектор, но с длиной равной единице.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector3 Normalize(
	Vector3 value
)

Параметры

value
Тип: System.Numerics..::..Vector3
Нормализуемый вектор.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Vector3
Нормализованный вектор.
Zobrazit: