Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Lerp - метод

Выполняет линейную интерполяцию между двумя векторами на основе заданного взвешивания.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector3 Lerp(
	Vector3 value1,
	Vector3 value2,
	float amount
)

Параметры

value1
Тип: System.Numerics..::..Vector3
Первый вектор.
value2
Тип: System.Numerics..::..Vector3
Второй вектор.
amount
Тип: System..::..Single
Значение от 0 до 1, указывающее вес value2.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Vector3
Интерполированный вектор.
Zobrazit: