Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Cross - метод

Вычисляет векторное произведение двух векторов.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector3 Cross(
	Vector3 vector1,
	Vector3 vector2
)

Параметры

vector1
Тип: System.Numerics..::..Vector3
Первый вектор.
vector2
Тип: System.Numerics..::..Vector3
Второй вектор.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Vector3
Векторное произведение.
Zobrazit: