Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Zero - свойство

Возвращает вектор, два элемента которого равны нулю.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector2 Zero { get; }

Значение свойства

Тип: System.Numerics..::..Vector2
Вектор, два элемента которого равны нулю (то есть он возвращает вектор (0,0)).
Zobrazit: