Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Equality - оператор

Возвращает значение, указывающее, равна ли каждая пара элементов в двух заданных векторах.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static bool operator ==(
	Vector2 left,
	Vector2 right
)

Параметры

left
Тип: System.Numerics..::..Vector2
Первый сравниваемый вектор.
right
Тип: System.Numerics..::..Vector2
Второй сравниваемый вектор.

Возвращаемое значение

Тип: System..::..Boolean
Значение true, если left и right равны; в противном случае — значение false.

Два Vector2 объекты будут равны, если каждое значение в left равен соответствующее значение в right.

Zobrazit: