Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Clamp - метод

Ограничивает минимальное и максимальное значение вектора.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector2 Clamp(
	Vector2 value1,
	Vector2 min,
	Vector2 max
)

Параметры

value1
Тип: System.Numerics..::..Vector2
Ограничиваемый вектор.
min
Тип: System.Numerics..::..Vector2
Минимальное значение.
max
Тип: System.Numerics..::..Vector2
Максимальное значение.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Vector2
Ограниченный вектор.
Zobrazit: