Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Abs - метод

Возвращает вектор, элементы которого являются абсолютными значениями каждого из элементов заданного вектора.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector2 Abs(
	Vector2 value
)

Параметры

value
Тип: System.Numerics..::..Vector2
Вектор.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Vector2
Вектор абсолютного значения.
Zobrazit: