Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IsHardwareAccelerated - свойство

Возвращает значение, указывающее, можно ли применить к операциям с векторами аппаратное ускорение посредством встроенной поддержки JIT.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static bool IsHardwareAccelerated { get; }

Значение свойства

Тип: System..::..Boolean
Значение true, если к операциям с векторами можно применить аппаратное ускорение; в противном случае — значение false.

Вектор операции могут быть аппаратное ускорение в системах, поддерживающих одной инструкции нескольких данных (SIMD) инструкции и компилятора в момент RyiJIT используется для компиляции управляемого кода.

Zobrazit: