Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Slerp - метод

Выполняет интерполяцию между двумя кватернионами, используя сферическую линейную интерполяцию.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Quaternion Slerp(
	Quaternion quaternion1,
	Quaternion quaternion2,
	float amount
)

Параметры

quaternion1
Тип: System.Numerics..::..Quaternion
Первый кватернион.
quaternion2
Тип: System.Numerics..::..Quaternion
Второй кватернион.
amount
Тип: System..::..Single
Относительный вес второго кватерниона в интерполяции.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Quaternion
Интерполированный кватернион.
Zobrazit: