Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Equality - оператор

Возвращает значение, указывающее на равенство двух кватернионов.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static bool operator ==(
	Quaternion value1,
	Quaternion value2
)

Параметры

value1
Тип: System.Numerics..::..Quaternion
Первый сравниваемый кватернион.
value2
Тип: System.Numerics..::..Quaternion
Второй сравниваемый кватернион.

Возвращаемое значение

Тип: System..::..Boolean
Значение true, если два кватерниона равны; в противном случае — значение false.

Двух кватернионов считаются равными, если равны все их соответствующие компоненты.

Equality Метод определяет операцию оператор равенства для Quaternion объектов.

Zobrazit: