Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Addition - оператор

Складывает каждый элемент в одном кватернионе с соответствующим элементом во втором кватернионе.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Quaternion operator +(
	Quaternion value1,
	Quaternion value2
)

Параметры

value1
Тип: System.Numerics..::..Quaternion
Первый кватернион.
value2
Тип: System.Numerics..::..Quaternion
Второй кватернион.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Quaternion
Кватернион, содержащий суммарные значения value1 и value2.

Addition Метод определяет операцию оператора сложения для Quaternion объектов.

Zobrazit: