Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

LengthSquared - метод

Вычисляет длину кватерниона в квадрате.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public float LengthSquared()

Возвращаемое значение

Тип: System..::..Single
Длина кватерниона в квадрате.
Zobrazit: