Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Identity - свойство

Получает кватернион, который представляет отсутствие вращения.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Quaternion Identity { get; }

Значение свойства

Тип: System.Numerics..::..Quaternion
Кватернион, значения которого — (0, 0, 0, 1).
Zobrazit: