Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CreateFromRotationMatrix - метод

Создает кватернион на основе заданной матрицы поворота.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Quaternion CreateFromRotationMatrix(
	Matrix4x4 matrix
)

Параметры

matrix
Тип: System.Numerics..::..Matrix4x4
Матрица поворота.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Quaternion
Только что созданный кватернион.
Zobrazit: