Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Conjugate - метод

Возвращает сопряженный объект заданного кватерниона.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Quaternion Conjugate(
	Quaternion value
)

Параметры

value
Тип: System.Numerics..::..Quaternion
Кватернион.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Quaternion
Новый кватернион, который является сопряженным объектом value.
Zobrazit: