Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ToString - метод

Возвращает строковое представление данного объекта плоскости.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public override string ToString()

Возвращаемое значение

Тип: System..::..String
Строка, представляющая данный объект Plane.

Строковое представление Plane объекта используйте правила форматирования для текущего языка и региональных параметров для форматирования числовых значений в возвращаемой строки. Например Plane строковое представление которого форматируется с использованием соглашений для языка и региональных параметров en US объекта может выглядеть как {Normal:<1.1, 2.2, 3.3> D:4.4}.

Zobrazit: