Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Dot - метод

Вычисляет скалярное произведение плоскость и 4-мерный вектора.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static float Dot(
	Plane plane,
	Vector4 value
)

Параметры

plane
Тип: System.Numerics..::..Plane
Плоскости.
value
Тип: System.Numerics..::..Vector4
Четырехмерном вектора.

Возвращаемое значение

Тип: System..::..Single
Векторное произведение.
Zobrazit: