Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CreateFromVertices - метод

Создает Plane объект, содержащий три указанной точки.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Plane CreateFromVertices(
	Vector3 point1,
	Vector3 point2,
	Vector3 point3
)

Параметры

point1
Тип: System.Numerics..::..Vector3
Первая точка определение плоскости.
point2
Тип: System.Numerics..::..Vector3
Вторая точка определение плоскости.
point3
Тип: System.Numerics..::..Vector3
Третья точка определение плоскости.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Plane
Плоскость, содержащую три точки.
Zobrazit: