Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Transpose - метод

Переставляет строки и столбцы матрицы.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix4x4 Transpose(
	Matrix4x4 matrix
)

Параметры

matrix
Тип: System.Numerics..::..Matrix4x4
Преобразуемая матрица.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Matrix4x4
Преобразованная матрица.
Zobrazit: