Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

UnaryNegation - оператор

Преобразует заданную матрицу в отрицательную, умножая все ее значения на "-1".

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix4x4 operator -(
	Matrix4x4 value
)

Параметры

value
Тип: System.Numerics..::..Matrix4x4
Матрица, преобразуемая в отрицательную.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Matrix4x4
Матрица, преобразованная в отрицательную.
Zobrazit: