Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Equality - оператор

Возвращает значение, указывающее на равенство заданных матриц.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static bool operator ==(
	Matrix4x4 value1,
	Matrix4x4 value2
)

Параметры

value1
Тип: System.Numerics..::..Matrix4x4
Первая матрица для сравнения.
value2
Тип: System.Numerics..::..Matrix4x4
Вторая матрица для сравнения.

Возвращаемое значение

Тип: System..::..Boolean
Значение true, если value1 и value2 равны; в противном случае — значение false.

Две матрицы равны, если равны их соответствующие элементы.

Zobrazit: