Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Lerp - метод

Выполняет линейную интерполяцию из одной матрицы во вторую матрицу на основе значения, указывающего взвешивание второй матрицы.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix4x4 Lerp(
	Matrix4x4 matrix1,
	Matrix4x4 matrix2,
	float amount
)

Параметры

matrix1
Тип: System.Numerics..::..Matrix4x4
Первая матрица.
matrix2
Тип: System.Numerics..::..Matrix4x4
Вторая матрица.
amount
Тип: System..::..Single
Относительное взвешивание матрицы matrix2.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Matrix4x4
Интерполированная матрица.
Zobrazit: