Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Invert - метод

Инвертирует заданную матрицу. Возвращаемое значение указывает, успешно ли выполнена операция.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static bool Invert(
	Matrix4x4 matrix,
	out Matrix4x4 result
)

Параметры

matrix
Тип: System.Numerics..::..Matrix4x4
Инвертируемая матрица.
result
Тип: System.Numerics..::..Matrix4x4%
В качестве возвращаемого значения этот метод содержит инвертированную матрицу, если операция выполнена успешно.

Возвращаемое значение

Тип: System..::..Boolean
Значение true, если объект matrix успешно преобразован; в противном случае — значение false.
Zobrazit: