Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Identity - свойство

Получает матрицу мультипликативного тождества.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix4x4 Identity { get; }

Значение свойства

Тип: System.Numerics..::..Matrix4x4
Получает матрицу мультипликативного тождества.
Zobrazit: