Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Decompose - метод

Пытается извлечь координаты масштаба, трансляции и поворота на основе данной матрицы масштабирования, поворота или трансляции. Возвращаемое значение указывает, успешно ли выполнена операция.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static bool Decompose(
	Matrix4x4 matrix,
	out Vector3 scale,
	out Quaternion rotation,
	out Vector3 translation
)

Параметры

matrix
Тип: System.Numerics..::..Matrix4x4
Исходная матрица.
scale
Тип: System.Numerics..::..Vector3%
В качестве возвращаемого значения этот метод содержит координату масштабирования матрицы преобразования, если операция выполнена успешно.
rotation
Тип: System.Numerics..::..Quaternion%
В качестве возвращаемого значения этот метод содержит координату поворота матрицы преобразования, если операция выполнена успешно.
translation
Тип: System.Numerics..::..Vector3%
В качестве возвращаемого значения этот метод содержит координату трансляции матрицы трансляции, если операция выполнена успешно.

Возвращаемое значение

Тип: System..::..Boolean
Значение true, если объект matrix успешно разложен; в противном случае — значение false.
Zobrazit: