Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CreatePerspectiveFieldOfView - метод

Создает матрицу перспективы на основе поля зрения, пропорций и расстояния до ближней и дальней плоскости просмотра.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix4x4 CreatePerspectiveFieldOfView(
	float fieldOfView,
	float aspectRatio,
	float nearPlaneDistance,
	float farPlaneDistance
)

Параметры

fieldOfView
Тип: System..::..Single
Поле зрения в направлении Y в радианах.
aspectRatio
Тип: System..::..Single
Пропорции, определенные как ширина зрительного пространства, деленная на высоту.
nearPlaneDistance
Тип: System..::..Single
Расстояние до ближней плоскости просмотра.
farPlaneDistance
Тип: System..::..Single
Расстояние до дальней плоскости просмотра.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Matrix4x4
Матрица перспективы.

ИсключениеУсловие
ArgumentOutOfRangeException

Значение параметра fieldOfView меньше или равно нулю.

-или-

Значение параметра fieldOfView больше или равно значению свойства Math..::..PI.

Значение параметра nearPlaneDistance меньше или равно нулю.

-или-

Значение параметра farPlaneDistance меньше или равно нулю.

-или-

Значение параметра nearPlaneDistance больше или равно значению свойства farPlaneDistance.

Zobrazit: