Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CreatePerspective - метод

Создает матрицу перспективы на основе данных размеров отображаемого объема.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix4x4 CreatePerspective(
	float width,
	float height,
	float nearPlaneDistance,
	float farPlaneDistance
)

Параметры

width
Тип: System..::..Single
Ширина отображаемого объема в ближней плоскости просмотра.
height
Тип: System..::..Single
Высота отображаемого объема в ближней плоскости просмотра.
nearPlaneDistance
Тип: System..::..Single
Расстояние до ближней плоскости просмотра.
farPlaneDistance
Тип: System..::..Single
Расстояние до дальней плоскости просмотра.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Matrix4x4
Матрица перспективы.

ИсключениеУсловие
ArgumentOutOfRangeException

Значение параметра nearPlaneDistance меньше или равно нулю.

-или-

Значение параметра farPlaneDistance меньше или равно нулю.

-или-

Значение параметра nearPlaneDistance больше или равно значению свойства farPlaneDistance.

Zobrazit: