Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CreateLookAt - метод

Создает матрицу просмотра.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix4x4 CreateLookAt(
	Vector3 cameraPosition,
	Vector3 cameraTarget,
	Vector3 cameraUpVector
)

Параметры

cameraPosition
Тип: System.Numerics..::..Vector3
Положение камеры.
cameraTarget
Тип: System.Numerics..::..Vector3
Целевой объект, на который указывает камера.
cameraUpVector
Тип: System.Numerics..::..Vector3
Направление "вверх" с точки зрения камеры.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Matrix4x4
Матрица просмотра.
Zobrazit: