Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CreateFromQuaternion - метод

Создает матрицу поворота на основе заданного значения поворота кватерниона.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix4x4 CreateFromQuaternion(
	Quaternion quaternion
)

Параметры

quaternion
Тип: System.Numerics..::..Quaternion
Исходный кватернион.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Matrix4x4
Матрица поворота.
Zobrazit: