Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CreateFromAxisAngle - метод

Создает матрицу, которая вращается вокруг произвольного вектора.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix4x4 CreateFromAxisAngle(
	Vector3 axis,
	float angle
)

Параметры

axis
Тип: System.Numerics..::..Vector3
Ось вращения.
angle
Тип: System..::..Single
Угол поворота вокруг axis (в радианах).

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Matrix4x4
Матрица поворота.
Zobrazit: