Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CreateBillboard - метод

Создает сферический элемент с объявлением, который вращается вокруг заданной позиции объекта.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix4x4 CreateBillboard(
	Vector3 objectPosition,
	Vector3 cameraPosition,
	Vector3 cameraUpVector,
	Vector3 cameraForwardVector
)

Параметры

objectPosition
Тип: System.Numerics..::..Vector3
Позиция объекта, вокруг которой будет вращаться элемент с объявлением.
cameraPosition
Тип: System.Numerics..::..Vector3
Положение камеры.
cameraUpVector
Тип: System.Numerics..::..Vector3
Вектор перемещения камеры вверх.
cameraForwardVector
Тип: System.Numerics..::..Vector3
Вектор перемещения камеры вперед.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Matrix4x4
Созданный элемент с объявлением.
Zobrazit: