Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ToString - метод

Возвращает строку, представляющую данную матрицу.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public override string ToString()

Возвращаемое значение

Тип: System..::..String
Строковое представление данной матрицы.

Числовые значения в возвращаемой строки форматируются с использованием соглашений текущих региональных параметров. Например, для региональных параметров en US, возвращаемая строка может выглядеть как { {M11:1.1 M12:1.2} {M21:2.1 M22:2.2} {M31:3.1 M32:3.2} }.

Zobrazit: