Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Subtraction - оператор

Вычитает каждый элемент во второй матрице из соответствующего элемента в первой матрице.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix3x2 operator -(
	Matrix3x2 value1,
	Matrix3x2 value2
)

Параметры

value1
Тип: System.Numerics..::..Matrix3x2
Первая матрица.
value2
Тип: System.Numerics..::..Matrix3x2
Вторая матрица.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Matrix3x2
Матрица, содержащая значения, которые являются результатом вычитания каждого элемента в value2 из соответствующего элемента в value1.

Subtract Метод определяет операцию оператор вычитания для Matrix3x2 объектов.

Zobrazit: