Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Multiply - оператор

Выполняет операцию умножения для матрицы.

Этот член перегружен. Для получения полной информации о данном члене, включая синтаксис, использование и примеры, щелкните имя в списке перегрузок.

  Имя Описание
Открытый оператор Статический член Multiply(Matrix3x2, Matrix3x2) Возвращает матрицу, полученную в результате перемножения двух матриц.
Открытый оператор Статический член Multiply(Matrix3x2, Single) Возвращает матрицу, получаемую в результате масштабирования всех элементов заданной матрицы на скалярный множитель.
В начало страницы
Zobrazit: