Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IsIdentity - свойство

Указывает, является ли текущая матрица единичной матрицей.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public bool IsIdentity { get; }

Значение свойства

Тип: System..::..Boolean
Значение true, если текущая матрица — единичная матрица; в противном случае — значение false.
Zobrazit: