Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

GetHashCode - метод

Возвращает хэш-код данного экземпляра.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public override int GetHashCode()

Возвращаемое значение

Тип: System..::..Int32
Хэш-код.
Zobrazit: