Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Událost WebClient.UploadDataCompleted

.NET Framework (current version)
 

Nastane, když dokončí dat – nahrání je asynchronní operace.

Obor názvů:   System.Net
Sestavení:  System (v System.dll)

public event UploadDataCompletedEventHandler UploadDataCompleted

Tato událost je aktivována při každém dokončení operace nahrávání asynchronní data. Nahrávání asynchronní data jsou spouštěny pomocí volání UploadDataAsync metody.

UploadDataCompletedEventHandler Je delegáta pro tuto událost. UploadDataCompletedEventArgs Třída poskytuje obslužnou rutinu události s data události.

Další informace o zpracování událostí naleznete v tématu NIB: Consuming Events.

Následující příklad kódu ukazuje, nastavení obslužné rutiny události pro tuto událost.

public static void UploadDataInBackground3 (string address)
{
  WebClient client = new WebClient ();
  Uri uri = new Uri(address);
  string text = "Time = 12:00am temperature = 50";
  byte[] data = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes (text);

  client.UploadDataCompleted += new UploadDataCompletedEventHandler (UploadDataCallback3);
  client.UploadDataAsync (uri, data);
}

.NET Framework
K dispozici od 2.0
Zpět na začátek
Zobrazit: