Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost FileWebResponse.SupportsHeaders

.NET Framework (current version)
 

Získá hodnotu, která označuje, zda Headers vlastnost je podporována FileWebResponse instance.

Obor názvů:   System.Net
Sestavení:  System (v System.dll)

public override bool SupportsHeaders { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Boolean

Vrátí Boolean.

true, pokud Headers vlastnost je podporována FileWebResponse instance; v opačném případě hodnota false.

Tato vlastnost je vždy hodnotu true pro .NET Framework 4.5.

.NET Framework
K dispozici od 4.5
Zpět na začátek
Zobrazit: