Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Enumerable.LastOrDefault

.NET Framework (current version)
 
System_CAPS_notePoznámka

The .NET API Reference documentation has a new home. Visit the .NET API Browser on docs.microsoft.com to see the new experience.

Vrátí poslední prvek sekvenci nebo výchozí hodnotu, pokud je nalezen žádný element.

Obor názvů:   System.Linq
Sestavení:  System.Core (v System.Core.dll)

NázevPopis
System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticLastOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Vrátí poslední prvek sekvenci nebo výchozí hodnotu, pokud je pořadí neobsahuje žádné elementy.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticLastOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource, Boolean>)

Vrátí poslední prvek sekvenci, která splňuje podmínky nebo výchozí hodnotu, pokud je nalezen žádný takový prvek.

Zpět na začátek
Zobrazit: