Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda IConvertible.ToChar (IFormatProvider)

.NET Framework (current version)
 

Publikováno: srpen 2016

Převede hodnotu této instance ekvivalentní znaku Unicode pomocí zadané informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.

Obor názvů:   System
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

char ToChar(
	IFormatProvider provider
)

Parametry

provider
Type: System.IFormatProvider

IFormatProvider Implementace, která poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi rozhraní.

Návratová hodnota

Type: System.Char

Znak Unicode ekvivalentní hodnotu této instance.

Univerzální platforma Windows
K dispozici od 10
.NET Framework
K dispozici od 1.1
Přenosná knihovna tříd
Podporováno v: přenosné platformy .NET
Silverlight
K dispozici od 2.0
Windows Phone Silverlight
K dispozici od 7.0
Zpět na začátek
Zobrazit: