Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Konstruktor CultureInfo

.NET Framework (current version)
 

Inicializuje novou instanci CultureInfo třídy.

Obor názvů:   System.Globalization
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

NázevPopis
System_CAPS_pubmethodCultureInfo(Int32)

Inicializuje novou instanci CultureInfo třídy podle jazykové verze určený poskytovatelem identifikátor jazykové verze.

System_CAPS_pubmethodCultureInfo(Int32, Boolean)

Inicializuje novou instanci CultureInfo třídy na základě jazykové verze určený poskytovatelem identifikátor jazykové verze a na logickou hodnotu, která určuje, zda chcete použít nastavení vybrané uživatelem jazykové verze ze systému.

System_CAPS_pubmethodCultureInfo(String)

Inicializuje novou instanci CultureInfo třídy podle jazykové verze určený podle názvu.

System_CAPS_pubmethodCultureInfo(String, Boolean)

Inicializuje novou instanci CultureInfo třídy na základě jazykové verze určený podle názvu a na logickou hodnotu, která určuje, zda chcete použít nastavení vybrané uživatelem jazykové verze ze systému.

Zpět na začátek
Zobrazit: