Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Double.Equality Operátor (Double, Double)

.NET Framework (current version)
 

Vrátí hodnotu, která označuje, zda dvěma zadaným Double jsou hodnoty stejné.

Obor názvů:   System
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

public static bool operator ==(
	double left,
	double right
)

Parametry

left
Type: System.Double

První hodnota pro porovnání.

right
Type: System.Double

Druhá hodnota pro porovnání.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud left a right jsou stejné; jinak false.

Equality Metoda definuje operátor rovnosti pro Double hodnoty.

Pokud dva Double.NaN hodnoty jsou testovány rovnosti pomocí operátoru rovnosti, výsledkem je false; dva Double.NaN hodnoty nejsou považovány za shodné. Pokud se testovaly pro rovnost voláním Equals Metoda, výsledkem je true. Pokud chcete zjistit, zda hodnota Double není číslo (NaN), alternativou je volání IsNaN Metoda.

Univerzální platforma Windows
K dispozici od 8
.NET Framework
K dispozici od 4.0
Přenosná knihovna tříd
Podporováno v: přenosné platformy .NET
Windows Phone Silverlight
K dispozici od 8.0
Windows Phone
K dispozici od 8.1
Zpět na začátek
Zobrazit: