Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost VerifyNameControl.Flag

.NET Framework (current version)
 

Flag Vlastnost obsahuje příznak použitý pro ověření.

Obor názvů:   System.DirectoryServices.Protocols
Sestavení:  System.DirectoryServices.Protocols (v System.DirectoryServices.Protocols.dll)

public int Flag { get; set; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Int32

Příznak, který používá pro ověření.

.NET Framework
K dispozici od 2.0
Zpět na začátek
Zobrazit: