Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda DsmlRequestDocument.CopyTo (DirectoryRequest[], Int32)

.NET Framework (current version)
 

CopyTo Metoda zkopíruje celou DsmlRequestDocument kolekce k jednorozměrné pole začínající na zadaném indexu cílového pole.

Obor názvů:   System.DirectoryServices.Protocols
Sestavení:  System.DirectoryServices.Protocols (v System.DirectoryServices.Protocols.dll)

public void CopyTo(
	DirectoryRequest[] value,
	int i
)

Parametry

value
Type: System.DirectoryServices.Protocols.DirectoryRequest[]

Jednorozměrné pole, která je cílem elementů kopírovaných z DsmlRequestDocument objektu.

i
Type: System.Int32

Z nuly vycházející index value kde začíná kopírování.

.NET Framework
K dispozici od 2.0
Zpět na začátek
Zobrazit: